קשת העמסה שחורה לניסן נבארה

איבזור נוסף לניסן נבארה