כננת ZEON 10|S לטויוטה לנד קרוזר 200

כננות לטויוטה לנד קרוזר 200