כננת TABOR 10K לטויוטה לנד קרוזר 200

כננות לטויוטה לנד קרוזר 200