כננת EWX9500 לניסן פת'פיינדר | גתוס שיפורים לרכב
כננת EWX9500 לניסן פת'פיינדר Expand

כננת EWX9500 לניסן פת'פיינדר

runva runva

חדש

EWX9500 כבל סינטטי 10 מ"מ 26.5 מטר 4,309 ק"ג 12V

כננות לניסן פאת'פיינדר 2010 - 2015