מדרגות צד מחוזקות מדרך HD לשימוש הייליפט לאיסוזו טרופר, מדרכות צד|גתוס

מגני סף ומדרגות לאיסוזו טרופר