מדרגות צד לניסן טראנו, מדרכות צד | גתוס שיפורים לרכב

מגני סף ומדרגות לניסן טראנו