מגן גיר + תיבת העברה לג'יפ רוביקון קצר או ארוך | גתוס שיפורים לרכב

מגן גיר + תיבת העברה לג'יפ רוביקון קצר או ארוך

גתוס גתוס

חדש

לא דרוש בכל כלי הרכב

מיגונים לג'יפ רוביקון