מגן גחון לניסן פת'פיינדר
2010-2015 מגן גחון לניסן פת'פיינדר Expand

2010-2015 מגן גחון לניסן פת'פיינדר

גתוס גתוס

חדש

אלומיניום 6 מ"מ

מיגונים לניסן פאת'פיינדר 2010 - 2015