2 קפיצים קדמיים 4 בולמים לאיסוזו D|MAX | גתוס שיפורים לרכב

מערכות מתלה לאיסוזו ד-מקס מ2012