פגוש מסיבי HD פלוס וו גרירה תפוח לאיסוזו D|MAX
פגוש מסיבי HD פלוס וו גרירה תפוח לאיסוזו D-MAX Expand

פגוש מסיבי HD פלוס וו גרירה תפוח לאיסוזו D-MAX

גתוס גתוס

חדש

פגוש מסיבי HD + וו גרירה תפוח

פגוש אחורי / וו גרירה לאיסוזו די-מקס 2008-2011