פגוש קדמי לטויוטה היילקס | גתוס שיפורים לרכב

פגוש קדמי התקנת כננת בפגוש מקורי לטויוטה היילקס