פגוש קדמי של ARB לפורד F350

פגוש קדמי והתקנת כננת בפגוש מקורי לפורד F-350