כננת EWX9500 לניסן פאת'פיינדר | גתוס שיפורים לרכב
כננת EWX9500 לניסן פאת'פיינדר Expand

כננת EWX9500 לניסן פאת'פיינדר

runva runva

חדש

EWX9500 כבל סינטטי 10 מ"מ 26.5 מטר 4,309 ק"ג 12V

2005-2009 כננות לניסן פאת'פיינדר