מדרגות צד לניסן פת'פיינדר 2005_2009, מדרכות צד | גתוס שיפורים לרכב

2005-2009 מגני סף מדרגות לניסן פאת'פיינדר