מגן גיר לניסן פת'פיינדר

2005 -2009 מיגונים לניסן פאת'פיינדר