2005|2009 מגן תיבת העברה לניסן פאת'פיינדר | גתוס שיפורים לרכב

2005 -2009 מיגונים לניסן פאת'פיינדר