פגוש קדמי והתקנת כננת פנימית בפגוש מקורי | גתוס שיפורים לרכב