פגוש קדמי / התקנת כננת בפגוש מקורי פיאט FULL BACK | גתוס שיפורים לרכב