מערכות מתלה לאיסוזו די|מקס 2008|2011 | גתוס שיפורים לרכב