נעילות דיפרנציאל לאיסוזו ד|מקס מ2012 | גתוס שיפורים לרכב