פגוש קדמי / התקנת כננת בפגוש מקורי לניסן נבארה | גתוס שיפורים לרכב