ווי גרירה לניסן פאת'פיינדר 2010 | 2015 | גתוס שיפורים לרכב