Morbi gravida eros eu dolor rhoncus tempor

הוראות להפעלת כננת WARN

פורסם: 2015-03-25 15:59:16
קטגוריות: שיפורים לרכבי שטח מכל הסוגים

הוראות להפעלת כננת WARN


הוראות להפעלת כננת WARN
 
  מתוך אתר WARN

כללי
מומלץ מאד לתרגל את השימוש בכננת לפני שצריכים אותה כדי לבצע חילוץ. "מצב אמת" אינו הזמן המתאים כדי
ללמוד את כללי השימוש בכננת.
לפני השימוש הראשון בכננת יש לבצע שחרור של הכבל עד למצב של 5 כריכות על התוף ולגלגל אותו באופן הדוק
ומסודר. מומלץ לבצע את הגלגול הראשוני בעומס נמוך )כ200- ק"ג(. ניתן לבצע את התהליך ע"י חיבור הכננת
לעוגן כלשהוא ומשיכת הרכב כלפי העוגן בשפוע מתון.
  בכל עבודה עם כננת יש לשים לב לכללי הבטיחות. )ראה קטע נפרד(

סדר הפעולות בהפעלת כננת
  
1. לבש כפפות עבודה  

     
    
2. חבר את שלט הפיקוד
שים לב שכבל השלט לא יסתבך עם כבל המשיכה של הכננת. אם בכוונתך להפעיל את הכננת מתוך הרכב העבר את כבל השלט דרך החלון שלא ייצבט  בדלת.   

                                                                                                                                               

 
3. שחרר את וו הכננת
ע"י שימוש בשלט הפיקוד שחרר מעט את הכבל ע"י לחיצה על המתג.
שים לב: בשלט הפיקוד מתג בעל 3 מצבים.
המתג האמצעי הוא מצב להפסקת ההפעלה. 2 המצבים האחרים מפעילים את  הכננת קדימה ואחורה בהתאם לציור על שלט הפיקוד.

 
4. שחרר מצמד
הבא את המצמד למצב משוחרר כך שתתאפשר משיכה חופשית של הכבל.
זכור: משיכה חופשית "חוסכת מצבר".

אזהרה: לעולם אל תנסה לשחרר את המצמד כשהכבל תחת מתח!!!
  לעולם אל תשלב את מנוע הכננת כשהתוף מסתובב !!!

 
5. משוך את הכבל לנקודת העיגון
השתמש ברצועת המשיכה. דאג לשמור את הכבל תחת מתח כלשהוא כדי שלא יווצרו סיבוכים בכבל העלולים לגרום לו נזק.

  שים לב: אין למשוך את הכבל כך שישארו פחות מ 5 ליפופים על התוף.

 
6. התחבר לעוגן
התחבר לעוגן באמצעות רצועת חביקה, שרשרת, שאקל או כל אביזר מתאים   אחר. על סוגי עוגנים ראה בנפרד.

 
7. סגירת השאקל
סגור את השאקל על הרצועה. שים לב לא להדק יותר מידי שאפשר יהיה לפתוח.  סגור את השאקל עד הסוף ואז שחרר חצי סיבוב עד סיבוב


8. חבר את כבל הכננת לשאקל 


  
9. חבר את המצמד
  חבר את המצמד כדי לאפשר משיכה בעזרת הכננת

 
10. הבא את כבל הכננת למצב מתוח
בעזרת השלט הבא את הכבל למתח. בדוק שאין קשרים וסיבוכים בכבל.ברגע שהכבל מתוח הרחק אנשים ועמוד במקום בטוח.

  שים לב: אין לעבור מעל הכבל כשהוא מתוח !

11. בדוק את העוגן
  ודא שהעוגן יציב וכל החיבורים מאובטחים כראוי.

 
12. בדוק את מצב הכבל על התוף.
בדוק שהכבל מסודר כראוי על התוף. ליפופים שאינם הדוקים או מעבר כבל  בצורת X על ליפוף קודם יגרמו נזק לכבל.

 
13. הנח שמיכה על הכבל המתוח
הנח שמיכה, מעיל, רצועת גרירה או כל דבר דומה על הכבל. אלה יספגו חלק גדול מהאנרגיה ויורידו את הכבל לקרקע במקרה של קריעת הכבל.

14. הבהר את כוונותיך
הודע לכל האנשים בסביבה שאתה עומד לבצע את החילוץ והרחק אותם לאזור בטוח.
  קבע סימנים מוסכמים עם שותפיך לפעולת החילוץ.

 
15. התחל במשיכה
התחל במשיכה כאשר המנוע פועל. יש למשוך לאט תוך הקפדה על גלגול נכון ומסודר של הכבל על התוף.
אין להפעיל את הכננת בצורה ממושכת וללא הפסקות ואין להמשיך ולהפעילה כאשר מהירות המנוע או סיבוב התוף מתקרבים לעצירה, דבר אשר יאיץ את התחממות המנוע ובכך יגרום לנזק בלתי הפיך. דרך טובה כדי לבדוק זמן הפעלה בטוח היא להפסיק את פעולת הכננת ולהניח את היד על המנוע מדי פעם.
כאשר המנוע הגיע למצב שלא נוח להניח עליו את היד, בצע הפסקה והמתן עד שהמנוע יתקרר. הפסקה זו טובה גם לטעינת
המצבר. שימוש בגלגלת )מכפיל כוח( מפחית משמעותית את משיכת הזרם וע"י כך   מוריד את קצב חימום המנוע.

16. מתי מפסיקים?
 כאשר הרכב המחולץ יכול להתקדם בכוחות עצמו נגמר תפקידה של הכננת ומסתיים החילוץ.

שתף את הכתבה

קטגוריות