רישיון להתקנת ערכות הגבהה עד 50 מ"מ | גתוס שיפורים לרכב

בעקבות התקנה החדשה של משרד התחבורה לגבי הגבהת רכבים עד 50 מ"מ, חברת גתוס הוציאה רישיון להתקנת ערכות הגבהה אלו ומתחילה בפעילות למתן אישורים לצורך רישום ברישיון.

כרגע, אנו יכולים להנפיק אישורים לרכבים בהם מותקנות ערכות שעברו את אישור אב הטיפוס ע"י המעבדות המוסמכות ואנו ממשיכים בפעילות לאשר ערכות נוספות. קבלת האישורים מותנית בבדיקת הרכב ובתשלום. ניתן לפנות במייל בלבד לשם תיאום תור.
רשימת הרכבים שעברו אישור תעלה בהקדם באתר 

לאחר קבלת האישורים יש לגשת למשרד הרישוי על מנת לקבל רישיון מעודכן

     IRONMAN


קטגוריות