smartcap
היא מערכת ארגז מודולרית לטנדרים
עשויה פלדת אל חלד, התקנה ללא קידוח ברכב.
שיטת איטום חדשנית בתוספת כונס אויר בגג ליצירת לחץ אויר חיובי בארגז למניעת חדירת אבק.
חלון הזזה קדמי.
דלתות כנף עם חלונות הזזה.
מסילות גג אוניברסליות להתקנת גגון
התאמה פנימית של הארגז לפי צרכי הלקוח – תאים, מטבח, תאורה וכדומה.