כננת בהתקנה פנימית מותקנת בתוך הפגוש המקורי על מנשא המיועד לה.

יש אפשרות להסתיר את הכננת תחת לוחית הרישוי.

הכננת מצוידת בכבל פלדה או כבל סינטטי וזה לפי בחירת הלקוח .

מומלץ להפעיל את הכננת מדי חודש על מנת לשמור על תפקודה התקין.