התקן גרירה קבוע – תפוח או משולב נועד לגרירת מגוון גרורים.

כושר הגרירה נקבע לפי דגם הרכב ועל ידי משרד הרישוי.

וו גרירה נחשב שינוי במבנה הרכב ויש לעדכן את הוו ברישיון הרכב מול משרד הרישוי.

וו גרירה אינו מיועד לחילוץ.