התקן גרירה נשלף מאפשר שליפת ההתקן כאשר אינו בשימוש ומהווה יתרון משמעותי בעת נסיעה בשטח, עדיף לשלוף את ההתקן כאשר אינו בשימוש.

וו גרירה משולב נשלף נועד לריתום נגררים בעלי טבעת גרירה

וו גרירה אינו מיועד לחילוץ  

כושר הגרירה של הרכב נקבע לפי היצרן והדגם מול משרד הרישוי

וו גרירה הינו שינוי במבנה הרכב ויש לעדכן אותו ברישיון הרכב מול משרד הרישוי