התקן גרירה משולב מיועד לריתום מגוון רחב של נגררים ובפרט בעלי טבעת גרירה.

כושר הגרירה של הרכב נקבע לפי היצרן והדגם מול משרד הרישוי.

וו גרירה הינו שינוי במבנה הרכב ויש לעדכן אותו ברישיון הרכב מול משרד הרישוי.

וו גרירה אינו מיועד לחילוץ. 

בחלק מהרכבים התקן הגרירה מגיע עם אוזני חילוץ.