התקן גרירה קבוע בפראדו נועד לגרירת מגוון גרורים.

כושר הגרירה בפראדו נקבע לפי דגם הרכב ועל ידי משרד הרישוי.

וו גרירה נחשב שינוי במבנה הרכב ויש לעדכן את הוו ברישיון הרכב מול משרד הרישוי.