חבילת מיגון לאיסוזו דימקס 2021+ כוללת

מגן גחון

מגן גיר

מגן תיבת העברה

מגן מיכל דלק