חבילת מיגון לאיסוזו רודאו כוללת

מגן גחון

מגן גיר