חבילת מיגון תחתון מלא לסוזוקי ג'ימיני עד 2018 כוללת:

מגן סרן קדמי

מגן תיבת העברה

מגן מיכל דלק

המיגון בסוזוקי ג'ימיני עד 2018 מורכב באמצעות ברגים להברגות המקוריות ברכב ללא ריתוכים וללא קידוחים.