חבילת מיגון סוזוקי ג'ימיני 2019+ כוללת את המיגון:

מגן סרן קדמי /דיפרנציאל קדמי

מגן תיבת העברה

מגן מיכל דלק 2 חלקים

מגן סרן אחורי / דיפרנציאל אחורי

מגן מוטות רדיוס 4 חלקים