מגן גחון בגאלופר מגן על מכלולי המנוע ושומר עליהם מפגיעה בעת נסיעה בדרכי עפר או בשטח אתגרי וקשוח יותר.

המגן גחון בגאלופר מספק הגנה יעילה למכלולי המנוע ויש לו השפעה מועטה על משקל הרכב ומרווח הגחון.

המגן גחון בגאלופר מורכב באמצעות ברגים להברגות המקוריות ברכב ללא ריתוכים וללא קידוחים.

המגן גחון בגאלופר עשוי אלומיניום עובי 6 מ"מ וכולל פתחי אוורור המאפשרים את קירור מכלולי המנוע.