מגן גחון בנבארה מגן על מכלולי המנוע ושומר עליהם מפגיעה בעת נסיעה בדרכי עפר או בשטח אתגרי וקשוח יותר.

המגן גחון בנבארה מספק הגנה יעילה למכלולי המנוע ויש לו השפעה מועטה על משקל הרכב ומרווח הגחון.

המגן גחון בנבארה מורכב באמצעות ברגים להברגות המקוריות ברכב ללא ריתוכים וללא קידוחים.

המגן גחון בנבארה עשוי אלומיניום בעובי 6 מ"מ וכולל פתחי אוורור המאפשרים את קירור מכלולי המנוע.