מגן הגחון בפורסטר וב XV מגן על מכלולי המנוע ושומר עליהם מפגיעה בנסיעה בשטח.

הגחון מכיל רכיבים חיוניים לתפקודו של הרכב ומומלץ למנוע פגיעה אפשרית בו, פגיעה העשויה להביא להשבתת הרכב בשטח.

המגן עשוי מאלומיניום בעובי 6 מ"מ וכולל פתחי אוורור המאפשרים את קירור מכלולי המנוע. למגן השפעה מועטה על משקל הרכב.

המיגון מורכב באמצעות ברגים להברגות המקוריות של הרכב ללא ריתוכים או קידוחים

המגן מספק הגנה יעילה למכלולי המנוע.