מגן הגחון מגן על מכלולי המנוע ושומר עליהם מפגיעה בנסיעה בשטח

הגחון מכיל רכיבים חיוניים בתפקודו של הרכב ונרצה למנוע פגיעה בו ואת האפשרות להשבתת הרכב בשטח.

המיגון עשוי אלומיניום עובי 6 מ"מ וכולל פתחי אוורור המאפשרים את קירור מכלולי המנוע ויש לו השפעה מועטה על משקל הרכב.

המיגון מורכב באמצעות ברגים להברגות המקוריות ברכב ללא ריתוכים או קידוחים

המיגון מספק הגנה יעילה למכלולי המנוע.