מגן גחון בפולבק מגן על מכלולי המנוע ושומר עליהם מפגיעה בעת נסיעה בדרכי עפר או בשטח אתגרי וקשוח יותר.

המגן גחון בפולבק מספק הגנה יעילה למכלולי המנוע ויש לו השפעה מועטה על משקל הרכב ומרווח הגחון.

המגן גחון בפולבק מורכב באמצעות ברגים להברגות המקוריות ברכב ללא ריתוכים וללא קידוחים.

המגן גחון בפולבק עשוי אלומיניום עובי 6 מ"מ וכולל פתחי אוורור המאפשרים את קירור מכלולי המנוע.