ערכת מתלים והגבהה של חברת אולד מן OME האוסטרלית.

הערכה כוללת 4 בולמים ו – 4 קפיצים ,קיט הארכה למוט פנהרד, קיט במפסטופ וקיט קאסטר .

החלפת מערכת מתלים והגבהה לערכה של OME תשפר את נוחות הנסיעה ברכב, כמו כן תשפר את יכולת העבירות של הרכב. קפיצים ובולמים משופרים מאריכים את מהלך המתלה ומאפשרים אחיזה טובה יותר בקרקע בנסיעת כביש ובנסיעת שטח.

לאחר התקנה יתבצע כיוון פרונט וכיוון אורות.

הגבהה עד 50 מ"מ לפי חוק.

ההגבהה מאושרת ע"י משרד הרישוי ומכון תקנים.

יש לעדכן את ההגבהה ברישיון הרכב.