פגוש בידונים הינו פגוש מחוזק המחליף את הפגוש המקורי.

הפגוש עשוי ברזל ST37.

פגוש זה מאפשר התקנת חיישני רוורס.

אפשר להתקין תפוח קבוע או משולב.