פגוש צי רכב הינו פגוש ברזל בסיסי אליו אפשר לחבר תפוח קבוע או משולב.