פגוש ברזל המחליף את הפגוש המקורי כולל התקן גרירה נשלף תפוח או משולב.

פגוש 4X4 משפר משמעותית את זווית הנטישה בעת נסיעת שטח.

פגוש 4X4 מגיע עם אוזני חילוץ.

כאשר הוו אינו בשימוש יש לשלוף אותו.

כושר הגרירה של הרכב נקבע לפי היצרן והדגם מול משרד הרישוי.

יש לעדכן את רישיון הרכב ולהוסיף את וו הגרירה ברישיון.