קשת אביזרים פותחה על ידי מחלקת הנדסה בגתוס.

הקשת נועדה לתת מענה להתקנה בטוחה ונוחה של אביזרים נוספים לרכב כמו: תאורה , פנסי חיפוש, כריזות ועוד, ללא פגיעה ברכב.

הקשת מגינה על הקבינה של הרכב ויש אפשרות להוסיף סורג שמגן על החלון האחורי ברכב.