קשת העמסה ייחודית תוצרת גתוס

הקשת יכולה להגיע עם סורג אחורי להגנה על החלון

הקשת כוללת נקודות עיגון יש אפשרות להתקין עליה אביזרים כגון צלון, מתקן להייליפט, מתקן לשפאלות חילוץ וכדומה

הקשת עשויה ברזל st37